Заняття "Раціональне використання земельних ресурсів""
Тема заняття: Раціональне використання земельних ресурсів.
Мета: усвідомити проблему втрати земельних ресурсів; відпрацювати навички раціонального використання природних ресурсів; сформувати особисте відношення до цієї проблеми.
Форма заняття: комбіноване (бесіда за питаннями, екологічна гра «Чи вистачить на всіх?», розробка та захист проектів).
Роздатковий матеріал та наочність: демонстраційний план земельної ділянки, копії плану, ігрові картки та таблички, олівці, ручки.
Хід заняття.
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань.
Бесіда за питаннями:
- Що необхідно кожній людині для забезпечення її повсякденних потреб?
- З яких первинних матеріалів людина отримує їжу, матеріали для будівництва, одяг, енергію?
- Як називаються компоненти або сили природи, які людина використовує для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
- Які існують природні ресурси?
- Що відноситься до земельних ресурсів?
3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.
Земля, або земельні ресурси – одні з найбільш універсальних природних ресурсів, які необхідні для всіх галузей господарства. В надрах землі знаходиться більшість корисних копалин, які є основою енергетики та промисловості, верхній шар землі – грунт, який становить базу для розвитку сільського та лісового господарства. На землі розбудовуються міста, транспортна мережа, різноманітні ландшафти слугують місцем духовного та фізичного відпочинку.
Земельні ресурси є обмеженими. Нераціональне їх використання призводить до зменшення родючості грунтів, опустелювання земель, руйнування природних ландшафтів, виснаження надр, деградації земель внаслідок ерозії, засолення та високого рівня забруднення. Втрата земельних ресурсів може призвести до підриву основ існування людини, тому так важливо вести раціональне використання земельних ресурсів задля їх збереження та відтворення.
4. Відпрацювання навичок проектної діяльності.
Частковий перехід земельних ресурсів від державної власності до приватної (підприємства, організації, приватні особи) призвів до загострення проблеми раціонального використання земель.
В усьому світі між власниками земель виникають конфлікти, викликані методом її використання. Інтереси одних груп землевласників входять у протиріччя з інтересами інших груп. Неузгодженість їх дій веде до хаотичної забудови територій, ерозії ґрунтів, засмічення великих територій, забруднення повітря і питної води, до зменшення видового складу рослинного світу, знищення цілих природних екологічних систем і, в кінцевому результаті, до погіршення середовища життя людини. Прокладають нові автошляхи, будуються автозаправні станції, розширюється приватний сектор, а площі сільськогосподарських земель та екологічні комплекси зменшуються. Наслідком цього може стати жорстока економія продуктів харчування, погіршення якості життя, епідемічні захворювання тощо.
Нині лише близько 11% земної суші зайнято під орними землями. Решта територій непридатна для землеробства або зайнята людськими поселеннями.
Маючи можливість вибору, люди надають перевагу оселенню в приміських районах, зберігаючи при цьому робочі місця в містах. Масштабне планування землекористування, при якому законодавчо закріплюються функції окремих територій (житлові та промислові зони, зони с/г, рекреаційні, заповідні території), можливі тільки на основі широкої участі населення в обговоренні законів, що приймаються державою. А це, в свою чергу, передбачає  знання і розуміння кожною людиною основних проблем, пов’язаних з користуванням землею.
Педагог пропонує учням взяти участь у грі «Чи вистачить на всіх?», яка ознайомить  з проблемами землекористування і дасть можливість: 
- визначити раціональні та нераціональні методи використання земель;
- з’ясувати, як непланове господарювання веде до руйнування природних систем;
- зрозуміти необхідність планового розвитку територій; 
- оцінити альтернативу розвитку територій.

Гра «Чи вистачить на всіх?»
Гра проводиться у формі аукціону, в якому моделюються конкурентні відносини організацій та підприємств у ході перерозподілу приміських територій.
Підготовка до гри.
Для проведення гри необхідно підготувати: демонстраційний план земельної ділянки (2 аркуша формату А1) (додаток 1) та 5 копій плану (аркуші формату А4), таблички з назвами та логотипами організацій та підприємств, по 6 карток з логотипом кожної організації або підприємства (розміри повинні співпадати з розмірами лотів на демонстраційному плані земельної ділянки), гроші номіналом 10000, 50000, 100000 в кількості, яка відповідає загальному фонду гри, аудиторію (розставити столи так, щоб команди учасників могли вільно спілкуватися та бачити демонстраційний план).
Хід гри.
1.     Великий план земельної ділянки, яка виставляється на аукціон, вивішується на дошці.
2.     Педагог зачитує ситуацію та умови участі в аукціоні.
3.     Педагог обєднує учнів у 5 команд. Кожна команда буде представляти на аукціоні одну із таких організацій: «Товариство охорони природи», «Адміністрація міста», «Фірма «Лісоруб», «Акціонерне товариство «Енергетика», «Концерн «Нерухомість».
4.     Кожна команда отримує інструкцію з описом організації,  завдань, які перед ними стоять, гроші для участі в торгах, табличку з назвою організації і логотипом та копію земельної ділянки, яка виставляється на аукціон. Кожна команда працює окремо, не розголошуючи своїх активів та планів.
5.     Команда складає план участі в аукціоні (відмічає ділянки – лоти, які повинна придбати для виконання поставлених завдань).
6.     Після ознайомлення команд з планом земельної ділянки, інструкціями та складання плану починаються торги відповідно до «Правил аукціону».
7.     Кожен придбаний лот закривається на великому плані земельної ділянки карткою з позначкою логотипу організації, яка його придбала.
8.     Аукціон ведеться до повного розпродажу всіх лотів або до використання всіх коштів командами.
9.     Аналіз гри. Кожна команда  відповідає на такі питання:
       чи вдалося вам реалізувати свої плани?
       що завадило досягненню поставленого завдання?
        на скільки вдале, на вашу думку, нове планування території?
    10. Після аналізу участі кожної команди в грі проводиться загальне обговорення   за такими питаннями:
- на скільки господарська діяльність людей змінює природні ландшафти?
- чи вдалою є обрана форма (аукціон) для планування розвитку територій?
- як можуть відбитися проблеми нераціонального використання землі на мешканцях міста та на майбутньому поколінні?
- які існують інші форми планування розвитку території?
- чи може призвести до конфліктів між різними організаціями непланове господарювання?
- чи могли б ви спланувати розвиток території для кращого задоволення потреб з мінімальними наслідками для оточуючого середовища?
11. Планування території.
Педагог обєднує учнів у дві нові команди так, щоб у кожній команді був присутній представник з кожної з організацій.
Команди працюють над розробкою проекту розвитку земельної території для кращого задоволення потреб з мінімальними наслідками для оточуючого середовища. Педагог пропонує врахувати, що інтереси фірми «Лісоруб» співпадають з інтересами «Товариства охорони природи», інтереси концерну «Нерухомість» частково співпадають з інтересами адміністрації міста і акціонерного товариства «Енергетика». По завершенні роботи кожна команда представляє власний розроблений проект, відповідає на питання.
12.  Підбиття підсумків гри.

Демонстраційний план земельної ділянки до гри «Чи вистачить на всіх?»


 Опис ситуації та умови участі
З аукціону продається ділянка землі, розташована поблизу міста Набережне. Загальна площа території 100 гектарів, з них – 40 га с/г полів, 40 га – лісових насаджень, 20 га - пагорби по берегах озера, вкритих лісом. Озеро, яке знаходиться поряд з цією ділянкою, забезпечує місто питною водою. Населення міста – 225 тис. чол. Існує декілька організацій, які зацікавлені у придбані цієї ділянки.
В аукціоні беруть участь такі організації: «Товариство охорони природи», «Лісоруб», «Адміністрація міста», концерн «Нерухомість», акціонерне товариство «Енергетика».
Кожна організація володіє різними сумами та розмірами ділянок землі, а це означає, що в змаганні за земельні ділянки у них різні можливості.
Вартість ділянок землі та суми, якими володіють учасники аукціону, виражені в умовних грошових одиницях.
Засоби різних організацій співвідносяться з їх масштабами один щодо одного.

Опис організацій, які беруть участь в аукціоні.

«Товариство охорони природи» – спеціалісти вашого товариства виявили в лісах даної ділянки зникаючий вид ендемічної рослини. Ви вирішуєте зберегти цей вид. Для цього необхідно організувати заповідник (мінімальний розмір – 20 га). У вашому розпорядженні – 750 000.

Фірма «Лісоруб» – ви ведете лісове господарство, послідовно вирубуючи «спілі дерева». З них ви виготовляєте пиломатеріали, які вигідно продаєте в місті (в т.ч. і концерну “Нерухомість”). У мешканців міста постійно збільшується попит у пиломатеріалах. Для розширення виробництва і збільшення доходу вам необхідно купити додатково 20 га лісу.  У вашому розпорядженні – 900 000.

Концерн «Нерухомість» – у мешканців міста Набережне гостро стоїть проблема житла. Те, що ця ділянка знаходиться безпосередньо біля міста, має для вас велике значення. Ви маєте намір купити частину землі, побудувати новий житловий район і великий торгівельний центр. Це не тільки дозволить вирішити житлову проблему, а й принесе великі прибутки. Вам необхідно 12 га для житлового району і 250 га для торгівельного центру. У вашому розпорядженні – 1400 000.

Акціонерне товариство «Енергетика» – у вас є дві електростанції і їх потужності вже недостатньо, щоб задовольнити потреби міста. Ви маєте намір купити частину землі і побудувати нову електростанцію. Розташування ділянки, яка виставляється на продаж, дуже вигідне для вас: поблизу міста і, в той же час, ділянка лежить на березі озера. Для роботи електростанції потрібно  багато води, тому вам необхідні ділянки поблизу озера (близько12 га), у вашому розпорядженні – 600 000.

Адміністрація міста – ви задоволені, що місто розширюється, його бюджет збільшується за  рахунок нових податків. Ці кошти ви плануєте витратити на покращення якості життя мешканців міста. Ви хочете побудувати нове сміттєзвалище, оскільки існуюче переповнене. Крім цього, автодорога, яка проходить ділянкою, потребує ремонту та реконструкції. Вам необхідно 16 га землі (8 га для облаштування нового сміттєзвалища і 8 га для розширення автотраси). У вашому розпорядженні – 500 000.
                  
Правила аукціону
         земля продається ділянками (лотами) площею по 4 га кожен;
         початкова ціна лота – 80 000 у.о.;
         добавляти ціну можна не менш ніж по 10000 у.о.;
         купує лот та група, яка назначить найбільшу ціну;
         усі торги веде один із членів групи, якого вони самі обирають.

Картки з логотипами організацій

5. Підсумок заняття.
Педагог пропонує учням поділитися думками щодо того, яку корисну для себе інформацію він отримав на занятті.
Отже, ми спробували відпрацювати навички раціонального використання земельних ресурсів, як основи їх збереження та відтворення для наступних поколінь.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар